Vi kan tilby:

-Sammenstilling- og detaljtegninger for produksjon.

-Fotorealistiske modeller/3d-visualisering.

-Bistand under utvikling av produkter.(Produktdesign og detaljkonstruksjoner)

-Produksjonstjenester.

 

Enkle håndskisser,skriftlig/muntlig informasjon, eller annet underlag fra oppdragsgiver brukes som grunnlag for utarbeidelse av tegninger.

Tegninger leveres på papir eller digitalt i kjente filformater som; DWG,DXF,PDF, JPEG,BMP etc.

 Hvis du har en idè om et nytt produkt du vil ha ut i markedet, kan bilder med nær fotokvalitet og 3d-tegninger være noe av det beste du kan presentere for en potensiell kunde. På denne måten kan du unngå å bruke midler på produksjon av prototype.

Programvare som brukes er Autodesk Inventor.

Med vennlig hilsen

Nils Martin Rundhaugen